Προκήρυξη ανοικτού διγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Βελτίωση γηπέδων ποδοσφαίρου Δ.Ε. Φιλιππιάδας”

Ο Δήμος Ζηρού Νομού Πρέβεζας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:
«Βελτίωση γηπέδων ποδοσφαίρου Δ.Ε. Φιλιππιάδας», με συνολικό προϋπολογισμό 375.806,45 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ

 

Δημοσιεύτηκε σε: