Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ Δ/νση: Πλατεία Γεννηματά
Φιλιππιάδα
Ταχ. Κώδικας: 48 200
Τηλ.: 26833—60600
FΑΧ: 26830 —24667

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ζηρού

Σας καλούμε στη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ζηρού, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Φιλιππιάδας, την 25η Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 μ. μ. για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα παρακάτω θέματα:
1. Γνωμοδότηση σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Ζηρού έτους 2020.
2. Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη ημέρα και ίδια ώρα.

Ο Πρόεδρος

Χασίδης Χρήστος