Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Πρόσκληση