Διακήρυξη για εκμίσθωση στη θέση “Δεμένο” της Κοινότητας Αγ. Γεωργίου

Διακήρυξη

Περίληψη