Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 28 – 11 – 2019
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 15419

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ν. 6/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σας προσκαλώ σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στις 3 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1) Εξέταση αιτήματος Δημητρίου Μάρη του Λιόλιου περί χορηγήσεως αδείας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματος του κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού στην οδό Παναγή Τσαλδάρη 12 στη Φιλιππιάδα.
2) Εξέταση αιτήματος Νικολάου Σταμάτη του Κωνσταντίνου περί χορηγήσεως αδείας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματος του κατά τις ώρες λειτουργίας αυτού στην οδό Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος 25.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Καλαντζής

Δημοσιεύτηκε σε: