Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ» για το έτος 2020″

Διακήρυξη