Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση