Πρόσκληση για την ειδική και τακτική, συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου και ώρες 19.00 και 20.00.

Προσκλήσεις Δ.Σ.