Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ)»

Διακήρυξη