Προσοχή: Δεν ρίχνουμε χρησιμοποιημένα γάντια και μάσκες μιας χρήσης στους μπλε κάδους

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για συνέχιση της Ανακύκλωσης στη διάρκεια της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας, είναι απόλυτη προτεραιότητα να συμβάλουμε όλοι ώστε να προστατεύεται η υγεία των εργαζόμενων, που εκτίθενται στους περισσότερους κινδύνους, στον κρίσιμο κρίκο της συλλογής αλλά κυρίως της διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), καθώς είναι εκείνοι που έρχονται σε άμεση επαφή με τα υλικά που απορρίπτονται στους μπλε κάδους.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην απορρίπτουν χρησιμοποιημένα γάντια και μάσκες μιας χρήσης στους μπλε κάδους. Τα υλικά αυτά πρέπει να απορρίπτονται στους κάδους κοινών σκουπιδιών. Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με τα υλικά αυτά στην φάση της χειροδιαλογής, αξίζουν την στοιχειώδη φροντίδα και έγνοια όλων μας, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν υγιείς την εργασία τους προς εξυπηρέτηση των λειτουργιών του Δήμου μας.

Αυτή τη δύσκολη περίοδο ας είμαστε όλοι δύο φορές πιο προσεκτικοί και ευαίσθητοι σε όλους τους τομείς.

Δημοσιεύτηκε σε: