Ανακοίνωση διακήρυξης με τίλτο: “Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Δημοτικών παρατάξεων Δήμου Ζηρού”

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης