Πρόσκληση σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 19.00

Πρόσκληση