Παράταση προθεσμίας υποβολής της Α.Π. 660/4/16980/10.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», ΟΠΣ 5002212

Ανακοινώνεται η παράταση προθεσμίας υποβολής της Α.Π. 660/4/16980/10.06.2020 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα «Κέντρα Δια Βίου

Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», ΟΠΣ 5002212

Ανακοίνωση παράτασης

Δημοσιεύτηκε σε: