Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ