Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Πρόσκληση