Πρόσκληση σε συνεδρίαση -κεκλεισμένων των θυρών- της Οικ. Επιτροπής την Δευτέρα 24 Αυγούστου και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ