Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής σε συνεδρίαση -κεκλεισμένων των θυρών- την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ