Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ.

Πρόσκληση