Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 5678,51 τ.μ. στη θέση «Βαλαωρίτη», της Κοινότητας Κρανέας

Διακήρυξη

Περίληψη διακήρυξης