Πρόσκληση σε ανοιχτή εκδήλωση ‘Επίσκεψη των εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Θεσπρωτικού’

Δημοσιεύτηκε σε: