Πρόσκληση σε συνεδρίαση -κεκλεισμένων των θυρών- της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 27 Οκτωβρίου (ώρα 10.00 π.μ.)

Πρόσκληση