Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 19.00

Πρόσκληση Δ.Σ.