Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει για επιμερισμό του Ειδικού Τέλους Α. Π. Ε. (1%) στις Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Ν. Κερασούντας, Ρωμιάς και Φιλιππιάδας

 Σας ενημερώνουμε ότι  ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 παρ. 8 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ / ΔΑΠΕΕΚ / 48653 / 1597 / 29.05.2019 (ΦΕΚ2172/Β/07.06.2019) σχετικά με τον Επιμερισμό  του Ειδικού Τέλους ΑΠΕ 1% στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου, Νέας Κερασούντας, Ρωμιάς και Φιλιππιάδας  όπου λειτουργούν Σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τα έτη 2015-2019, έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της https://apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html  πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα Δήμων,  οι οποίοι,  σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρούνται στα συστήματά της,  πληρούν τα κριτήρια του Άρθρου 2 της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης.
Στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων διαπιστώσουν ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες οι αριθμοί  παροχών τους μπορούν να υποβάλλουν στον Δήμο Ζηρού μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι (όπως προβλέπεται στην παραπάνω ΚΥΑ στο άρθρο 4 παρ. 8), στην αποκλειστική προθεσμία εντός ενός (1) μηνός, από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων, δηλαδή έως την 11η Δεκεμβρίου 2020,.

        Στη συνέχεια ο Δήμος Ζηρού θα αποστείλει στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τις σχετικές βεβαιώσεις και με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα μας ενημερώσει εκ νέου για την ανάρτηση του τελικού πίνακα με τους αριθμούς παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών ανά Κοινότητα του Δήμου και θα αποστείλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τελικό πίνακα με αναλυτικά στοιχεία (αριθμό παροχής, ποσό, προμηθευτή, Κοινότητα και Δήμο) και στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας τα ποσά που τους αντιστοιχούν ανά δικαιούχο της πίστωσης,  σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 1.

Ακολουθούν οι  Πίνακες Δικαιούχων Παροχών για κάθε Τοπική Κοινότητα Δήμου Ζηρού.

Επικοινωνία στα τηλέφωνα:

  • Γραμματεία Δήμου Ζηρού 2683360600, κα Παπαδήμα Μαριλένα, κα Ευαγγέλου Αναστασία
  • Πρόεδρος ΤΚ Αγίου Γεωργίου κ. Ρίζος Χρήστος τηλ. . 693 260 3674
  • Πρόεδρος ΤΚ Νέας Κερασούντας κ. Καραβασιλείου Δημήτριος 699 615 6696
  • Πρόεδρος ΤΚ Ρωμιάς κ. Ντάκουλας Θωμάς 697 591 2193
  • Πρόεδρος Τ.Κ. Φιλιππιάδας, κ. Κωστάκος Δημήτριος τηλ. 693 686 1332.

 

Ο Δήμαρχος

 

Νικόλαος Καλαντζής

 

Ανακοίνωση

Επιστροφή ΑΠΕ 1 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Επιστροφή ΑΠΕ 1 ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ

Επιστροφή ΑΠΕ ΡΩΜΙΑ Επιστροφή

ΑΠΕ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ (1)

Υποβολή ενστάσεων (1)

Δημοσιεύτηκε σε: