Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση