Ανακοίνωση υπ’ αρίθμ. ΣΟΧ 4/2020 για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ήπειρος 2014-2020”

Ανακοίνωση

Παράρτημα 1

Παράρτημα γλωσσομάθειας

Έντυπο αίτησης

Δημοσιεύτηκε σε: