Πρόσκληση σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Δ.Σ. την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, ώρα 19.00

Πρόσκληση Δ.Σ.