Πρόσκληση σε συνεδρίαση -δια περιφοράς- των μελών της Οικ. Επιτροπής την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10 π.μ.

Πρόσκληση