Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Νέας Κερασούντας

Διακήρυξη

Περίληψη Ορθή επανάληψη