Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2022- 2023”

Διακήρυξη

Προκήρυξη