Πρόσκληση σε συνεδρίαση -δια περιφοράς- της Οικ. Επιτροπής τη Δευτέρα 10 Μαΐου και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση