Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 13 Μαΐου και ώρα 7.00 μ.μ.

Πρόσκληση