Πρόσκληση σε συνεδρίαση -δια περιφοράς- της Οικ. Επιτροπής την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 (Ώρα 10.00 π.μ.)

Πρόσκληση