Ειδοποίηση για την κύρωση απαλλοτριώσεων σχετικά με τη διευθέτηση ρέματος στον οικισμό Τύργια της Τ.Κ. Κρανέας

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων αιτήσεως του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ» που εδρεύει στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον Δήμαρχο Ζηρού (Α.Φ.Μ. 099229170 Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας) το οποίο παρίσταται στην προκειμένη περίπτωση με την ιδιότητα του φορέα υλοποίησης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχτηκε υπέρ και με δαπάνες του Δήμου Ζηρού εντός του οικισμού Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας, δυνάμει της υπ’ αρίθμ. 252/27-11-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού, για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε υπέρ και με δαπάνες του Δήμου Ζηρού εντός του οικισμού Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης εκτέλεσης του έργου “Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού”, για την αντιμετώπιση των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που εμφανίζονται στον οικισμό Τύργιας της Τ.Κ. Κρανέας. Η εν λόγω απόφαση με τους συνημμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα, μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσπρωτικού στις 6-12-2019 σε τόμο 140 και αύξοντα αριθμό 30Α. Σημειωτέον ότι η ως άνω απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης, επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 66/15-4-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού.

ΠΡΟΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ» που εδρεύει στην Φιλιππιάδα Πρέβεζας και εκπροσωπείται νόμιμα, από τον Δήμαρχο Ζηρού (Α.Φ.Μ. 099229170 Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας).

ΚΑΤΑ ΤΩΝ

1. Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, κάτοικο Αθηνών, κωδικός ιδιοκτησίας 40026901, 40026902, 40026903, 40026904, 40026905, 40026906, 40026907, 40026908

2. Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Τύργιας ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της εκκλησιαστικής επιτροπής, κάτοικο Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40027009

3. Δάμη Ελένης του Φωτίου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026001

4. Μαλέσκου-Σίσκα Αθανάσιου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026002

5. Πότσιου Χρήστου του Γεωργίου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026003

6. Νταλαγιάννη Αλέξανδρου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026004

7. Νταλαγιάννης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026005

8. Αυγέρη Αθανάσιου του Βασιλείου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026006

9. Aυγέρη Ελένης του Γεωργίου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026007

10. Καραμπίνη Γρηγόριου του Ευαγγέλου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026008

11. Τσιότσιου Βασιλικής του Κωνσταντίνου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026009

12. Καραμπίνη Μάνθου του Ιωάννη, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026010

13. Μαλέσκου Μαρίας του Γεωργίου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026011

14. Νταλαγιάννη Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026012

15. Ηλία Κωνσταντίνου του Αποστόλου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026013

16. Ζήση Σεβαστής του Μιχαήλ, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026014

17. Ζήση Λαμπρινής του Χρήστου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026014

18. Ζήση Κωνσταντίνας του Χρήστου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026014

19. Ζήση Γεώργιου του Χρήστου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026014,

20. Νταλαγιάννη Χρήστου του Νικολάου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026015

21. Νταλαγιάννη Ευρυπίδη του Νικολάου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026015

22. Νταλαγιάννη Σπυρίδωνα του Νικολάου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026015

23. Ράπτη Ολγας του Τηλέμαχου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026016

24. Πλιάκου Χρήστου του Θεοδώρου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026001, 40026032

25. Παπαδιώτη Αικατερίνης του Θεοδώρου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026001

26. Πλιάκου Γεώργιου του Θεοδώρου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026001

27. Παπαδιώτη Μαρίας του Αριστοτέλη, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026002

28. Δήμου Αναστάσιου του Φωτίου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026003

29. Μήτρου Απόστολου του Κωνσταντίνου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026004

30. Πάντου Βασίλειου του Νικολάου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026006

31. Νταλαγιάννη Γεώργιου του Ιωάννη, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026007

32. Λάμπρου Κωνσταντίνου του Ιωάννη, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026017

33. Κιτσαντά Βασιλικής του Χρήστου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026018

34. Κιτσαντά Ευάγγελου του Χαραλάμπους, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026019, 40026020

35. Κιτσαντά Σταύρου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026021

36. Κιτσαντά Ντούλα του Γεωργίου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026022

37. Κιτσαντά Χρήστου του Γεωργίου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026023

38. Κιτσαντά Σιούλα του Κολιού, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026024

39. Κιτσαντά Ευγενίας χας Αποστόλου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026025

40. Κιτσαντά Βασιλικής χας Δημητρίου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026026

41. Κώτση Γεώργιου του Ευσταθίου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026027

42. Παπαναστασίου Αναστάσιου του Ευαγγέλου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026028

43. Κώτση Διογένη του Κωνσταντίνου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026029

44. Τζίμα Μαρίας του Νικολάου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026030

45. Τζίμα Ευσταθίας του Νικολάου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026030

46. Συνεταιρισμού Γεωργικών Σχολών Κρανέας, που εδρεύει στην Τύργια Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026031

47. Τσολάκου Απόστολου του Χρήστου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026033

48. Τσολάκου Σταύρου του Χρήστου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026034

49. Τσολάκου Γεώργιου του Φωτίου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026034

50. Τσολάκου Λαμπρινής του Ιωάννη, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026034

51. Τσολάκου Χρήστου του Ιωάννη, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026034

52. Τσολάκου Απόστολου του Φωτίου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026034

53. Τσιότσιου Παναγιώτη του Αχιλλέα, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026035

54. Μπόμπορη Αθανάσιου του Ευαγγέλου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026036

55. Κωσταντή Σωτήριου, κάτοικος Τύργιας Δήμου Ζηρού, κωδικός ιδιοκτησίας 40026037

—————————————————————

Με την υπ’ αρίθμ. 232/18-12-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζηρού εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο «Μελέτη διευθέτησης -οριοθέτησης ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού», ενώ με την υπ’ αρίθμ. 105001/9-7-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αρίθμ. 431/18-10-2018 τ. Δ’ επικυρώθηκαν οι οριογραμμές τμημάτων των δύο υδατορεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού Π.Ε. Πρέβεζας, και συγκεκριμένα: α) το τμήμα του ρέματος (1) είναι συνολικού μήκους 765,90 μ. από τα οποία τα 750,00 αφορούν την διευθετημένη κοίτη, β) το τμήμα του ρέματος (2) είναι συνολικού μήκους 738,00 τ.μ. από τα οποία 427,65 μ. αφορούν την διευθετημένη κοίτη, όπως τα ανωτέρω περιγράφονται στην μελέτη οριοθέτησης των δύο ρεμάτων και αποτυπώνονται στις από το Μάιο 2018 οριζοντιογραφίες, τις οποίες συνέταξε το μελετητικό σχήμα “Ιωάννης Κολλιαλής και Κωνσταντίνος Χατζηθεοχάρους” μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι υδρολογικά, υδραυλικά, τα οποία ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζηρού.

Ακολούθως, με την υπ’αριθμ. 252/27-11-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου με τίτλο “Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού”, όπως αυτές εμφαίνονται, αποτυπώνονται και προσδιορίζονται κατά θέση, όρια και εμβαδό στους συνημμένους κτηματολογικούς πίνακες της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη διευθέτησης -οριοθέτησης ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού” καθώς και στον φάκελο που συνοδεύει την μελέτη αυτή, τους ποίους συνέταξε. Με την ιδία ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού, η εν λόγω απαλλοτρίωση κρίνεται κατεπείγουσα και απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση του έργου “Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού”, για την αντιμετώπιση των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που εμφανίζονται στον οικισμό Τύργιας της Τ.Κ. Κρανέας. Η εν λόγω απόφαση με τους συνημμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα, μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσπρωτικού στις 6-12-2019 σε τόμο 140 και αύξοντα αριθμό 30Α. Σημειωτέον ότι η ως άνω απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης, επικαιροποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 66/15-4-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού.

Περαιτέρω, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 285/16-12-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ήπειρος” στον άξονα προτεραιότητας 2 “Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη” ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο “Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές-μη δασικές περιοχές ΙΙ” για ένταξη της πράξης με τίτλο “Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού”, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην απόφαση αυτή. Επίσης, με την υπ’αριθμ. 196/29-10-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού, έγινε αποδοχή της πράξης με τίτλο “Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού”, συνολικού προυπολογισμού 1.333.988,86 ευρώ με Φ.Π.Α. η οποία εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ηπειρος 2014-2020” στον άξονα προτεραιότητας 2 “Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη” με την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2478/6-10-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου με τα ειδικότερα στοιχεία που αναφέρονται στην απόφαση αυτή του Περιφερειάρχη Ηπείρου, ενώ με την ιδία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού ενεγράφη στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου η πράξη με τίτλο: “Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού” συνολικού προϋπολογισμού 1.333.988,86 ευρώ με Φ.Π.Α.

Σύμφωνα λοιπόν με την ανωτέρω υπ’ αρίθμ. 252/27-11-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού, απαλλοτριώνονται εδαφικές εκτάσεις εμού και των αντιδίκων για την διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού για τις οποίες πρέπει να καθορισθεί από το Δικαστήριό Σας ως προσωρινή τιμή μονάδας το ποσό των δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (15,50) ανά τετραγωνικό μέτρο για τα τμήματα των ακινήτων που βρίσκονται εντός του οικισμού Τύργιας και είκοσι εκατοστά (0,20) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα τμήματα των ακινήτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου, καθώς και τα κατωτέρω αναφερόμενα επικείμενα επί αυτών πράγματα, υπόχρεος για την αποζημίωση των οποίων είναι ο Δήμος Ζηρού και για τα οποία πρέπει να καθορισθεί από το Δικαστήριό Σας προσωρινή τιμή μονάδας αποζημιώσεως.

Σύμφωνα με την από 14-1-2021 έκθεση της επιτροπής του άρθρου 15 Ν. 2882/2001 για την εκτίμηση απαλλοτριωμένων ακινήτων για την κατασκευή του έργου: “Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού” ορίσθηκε η προτεινόμενη τιμή αποζημίωσης για τις απαλλοτριωμένες εκτάσεις και τα επικείμενα αυτών ως εξής:

Α) για τα απαλλοτριωμένα ακίνητα με κτηματολογικούς αριθμούς από 40026001 έως και 40026037 στο Ρέμα 1 και με κτηματολογικούς αριθμούς 40026001, 40026002, 40026003, 40026004, 40026006, 40026007 και 40027009, στο Ρέμα 2, σε Δεκαπέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά (15,50) ευρώ/τ.μ. για τα τμήματα των ακινήτων που βρίσκονται εντός του οικισμού Τύργιας και είκοσι εκατοστά (0,20) ευρώ/τ.μ. για τα τμήματα των ακινήτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου. Δεν συντρέχει λόγος για ιδιαίτερη επιπλέον αποζημίωση για τα εναπομείνοντα τμήματα των ιδιοκτησιών και

Β) για τα επικείμενα καθορίζεται ως εξής:

ΡΕΜΑ 1

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026002 :

ι) τιμή μονάδος μανδρότοιχου – καλή κατάσταση σε είκοσι Ευρώ ανά τρέχον μέτρο (20,00Ε/μ.μ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026003 :

ϊ) τιμή μονάδος πλέγματος περίφραξης – μέτρια κατάσταση σε τέσσερα Ευρώ ανά τρέχον μέτρο (4,00Ε/μ.μ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026004 :

ϊ) τιμή μονάδος δένδρου – μεγάλου σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026005 :

ϊ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026006 :

ΐ) τιμή μονάδος πουρναρίου – μεγάλου σε εκατό Ευρώ ανά τεμάχιο (100,00Ε/τεμ.) ϊϊ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026009 :

ΐ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεγάλης σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026012 :

ΐ) τιμή μονάδος αγριελιάς – μεσαίας σε εκατό Ευρώ ανά τεμάχιο (ΙΟΟ,ΟΟΕ/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026013 :

ϊ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026015 :

ϊ) τιμή μονάδος δένδρου – μεγάλου σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00 Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026016 :

ϊ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026019 :

ϊ) τιμή μονάδος γωνιών πασσάλια – καλή κατάσταση σε τέσσερα Ευρώ ανά τρέχον μέτρο (4,00Ε/μ.μ.)

ϊί) τιμή μονάδος πλέγματος – καλή κατάσταση σε τέσσερα Ευρώ ανά τρέχον μέτρο (4,00Ε/μ.μ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026020 :

ΐ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεγάλης σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026026 :

ϊ) τιμή μονάδος δένδρου – μεγάλου σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026027 :

ϊ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεγάλης σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026028 :

ϊ) τιμή μονάδος πλέγματος περίφραξης – μέτρια κατάσταση σε τέσσερα Ευρώ ανά τρέχον μέτρο (4,00Ε/μ.μ.)

ii) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026029 :

ϊ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.) ii) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεγάλης σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτη’ματολογικό αριθμό 40026030 :

τιμή μονάδος δένδρου – μεσαίου σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026032 :

τιμή μονάδος αγκαθωτού σύρματος – καλή κατάσταση σε τέσσερα Ευρώ ανά τρέχον μέτρο (4,00Ε/μ.μ.)

τιμή μονάδος γωνιών πασσάλων – καλή κατάσταση σε τέσσερα Ευρώ ανά τρέχον μέτρο (4,00Ε/μ.μ.)

τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μικρή σε τριάντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (35,00Ε/τεμ.)

τιμή μονάδος αγριελιάς – μεγάλης σε εκατόν πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (150,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026034 :

τιμή μονάδος δένδρου – μεσαίου σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026035 :

τιμή μονάδος δένδρου – μεσαίου σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεγάλης σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026036 :

τιμή μονάδος αγριελιάς – μεσαίας σε εκατό Ευρώ ανά τεμάχιο (100,00Ε/τεμ.)

τιμή μονάδος δένδρου – μεσαίου σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026037 :

τιμή μονάδος ελιάς – μεσαίας σε εκατό Ευρώ ανά τεμάχιο (100,00Ε/τεμ.)

τιμή συκιάς – μεγάλης σε εκατόν πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (150,00Ε/τεμ.)

τιμή μονάδος καρυδιάς – μεγάλης σε εκατόν πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (150,00Ε/τεμ.)

ΡΕΜΑ 2

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026002 :

ϊ) τιμή μονάδος αγριογκόρτσιας – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026006 :

ϊ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

Γ) Δεν συντρέχει λόγος για ιδιαίτερη αποζημίωση για τα εναπομείνοντα τμήματα των ιδιοκτησιών αφού σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις είναι άρτια και οικοδομήσιμα.

Ο Δήμος Ζηρού με την από 26-4-2021 με αριθμό πράξης κατάθεσης 144/2021 αίτησή του ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων ζήτησε:

Να καθορισθεί προσωρινή τιμή μονάδας αποζημιώσεως των απαλλοτριούμενων πραγμάτων (εδαφικών εκτάσεων, δένδρων, κτισμάτων και λοιπών επικείμενων) τα οποία με την υπ’αριθμ. 252/27-11-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζηρού, απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του έργου : «Διευθέτηση – οριοθέτηση ρεμάτων στον οικισμό Τύργιας Τ. Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού», όπως τα απαλλοτριούμενα αυτά εμφαίνονται και αποτυπώνονται στα από 17-2-2018 κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες που ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως και εγκρίθηκαν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Έργων Δήμου Ζηρού και δη ως εξής:

Α) για τα απαλλοτριωμένα ακίνητα με κτηματολογικούς αριθμούς από 40026001 έως και 40026037 στο Ρέμα 1 και με κτηματολογικούς αριθμούς 40026001, 40026002, 40026003, 40026004, 40026006, 40026007 και 40027009, στο Ρέμα 2, σε Δεκαπέντε Ευρώ και πενήντα λεπτά (15,50) ευρώ/τ.μ. για τα τμήματα των ακινήτων που βρίσκονται εντός του οικισμού Τύργιας και είκοσι εκατοστά (0,20) ευρώ/τ.μ. για τα τμήματα των ακινήτων που βρίσκονται εκτός σχεδίου.

Β) για τα επικείμενα ως εξής:

ΡΕΜΑ 1

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026002 :

ι) τιμή μονάδος μανδρότοιχου – καλή κατάσταση σε .είκοσι Ευρώ ανά τρέχον μέτρο (20,00Ε/μ.μ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026003 :

ϊ) τιμή μονάδος πλέγματος περίφραξης – μέτρια κατάσταση σε τέσσερα Ευρώ ανά τρέχον μέτρο (4,00Ε/μ.μ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026004 :

ϊ) τιμή μονάδος δένδρου – μεγάλου σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026005 :

ϊ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026006 :

ΐ) τιμή μονάδος πουρναρίου – μεγάλου σε εκατό Ευρώ ανά τεμάχιο (100,00Ε/τεμ.) ϊϊ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026009 :

ΐ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεγάλης σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026012 :

ΐ) τιμή μονάδος αγριελιάς – μεσαίας σε εκατό Ευρώ ανά τεμάχιο (100,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026013 :

ϊ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026015 :

ϊ) τιμή μονάδος δένδρου – μεγάλου σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026016 :

ϊ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026019 :

ϊ) τιμή μονάδος γωνιών πασσάλια – καλή κατάσταση σε τέσσερα Ευρώ ανά τρέχον μέτρο (4,00Ε/μ.μ.)

ϊί) τιμή μονάδος πλέγματος – καλή κατάσταση σε τέσσερα Ευρώ ανά τρέχον μέτρο (4,00Ε/μ.μ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026020 :

ΐ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεγάλης σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026026 :

ϊ) τιμή μονάδος δένδρου – μεγάλου σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026027 :

ϊ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεγάλης σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026028 :

ϊ) τιμή μονάδος πλέγματος περίφραξης – μέτρια κατάσταση σε τέσσερα Ευρώ ανά τρέχον μέτρο (4,00Ε/μ.μ.)

ii) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026029 :

ϊ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.) ii) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεγάλης σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτη’ματολογικό αριθμό 40026030 :

τιμή μονάδος δένδρου – μεσαίου σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026032 :

τιμή μονάδος αγκαθωτού σύρματος – καλή κατάσταση σε τέσσερα Ευρώ ανά τρέχον μέτρο (4,00Ε/μ.μ.)

τιμή μονάδος γωνιών πασσάλων – καλή κατάσταση σε τέσσερα Ευρώ ανά τρέχον μέτρο (4,00Ε/μ.μ.)

τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μικρή σε τριάντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (35,00Ε/τεμ.)

τιμή μονάδος αγριελιάς – μεγάλης σε εκατόν πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (150,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026034 :

τιμή μονάδος δένδρου – μεσαίου σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026035 :

τιμή μονάδος δένδρου – μεσαίου σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεγάλης σε εβδομήντα πέντε Ευρώ ανά τεμάχιο (75,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026036 :

τιμή μονάδος αγριελιάς – μεσαίας σε εκατό Ευρώ ανά τεμάχιο (100,00Ε/τεμ.)

τιμή μονάδος δένδρου – μεσαίου σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026037 :

τιμή μονάδος ελιάς – μεσαίας σε εκατό Ευρώ ανά τεμάχιο (100,00Ε/τεμ.)

τιμή συκιάς – μεγάλης σε εκατόν πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (150,00Ε/τεμ.)

τιμή μονάδος καρυδιάς – μεγάλης σε εκατόν πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (150,00Ε/τεμ.)

ΡΕΜΑ 2

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026002 :

ϊ) τιμή μονάδος αγριογκόρτσιας – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

για την φερόμενη ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 40026006 :

ϊ) τιμή μονάδος κουτσουπιάς – μεσαίας σε πενήντα Ευρώ ανά τεμάχιο (50,00Ε/τεμ.)

Εφόσον επιδικασθεί δικαστική δαπάνη (ύστερα από αίτημα των καθ’ ων), να εκκαθαριστεί αυτή σύμφωνα με το άρθρο 130 § 2 του ν. 4070/2012, κατά το οποίο: «Όταν υπόχρεος προς αποζημίωση είναι φορέας που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρϋρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α’ 247), η επιδικαζόμενη από τα Δικαστήρια αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου των δικαιούχων αποζημίωσης, στις περιπτώσεις που υπολογίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης, καθορίζεται υποχρεωτικά έως το ήμισυ των νόμιμων αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων» (βλ. και ΑΠ 1016/2015).

Η ανωτέρω αίτηση έχει κατατεθεί με αύξοντα αριθμό δικογράφου 144/2021 και έχει οριστεί δικάσιμος η 6η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. με αριθμό πινακίου (50) ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων επικυρωμένα δε αντίγραφα αυτής έχουν τοιχοκολληθεί σύμφωνα με το νόμο και εμπρόθεσμα στα καταστήματα του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων, της Τ.Κ. Κρανέας Δήμου Ζηρού, του Δήμου Ζηρού και στον Δικηγορικό Σύλλογο Πρέβεζας.

Ειδοποιούνται οι ανωτέρω κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και για να παρασταθούν κατά την συζήτηση της αίτησης αυτής όταν και όπου παραπάνω ορίζονται.

Φιλιππιαδα 24-5-2021

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Κωνσταντίνος Σπ. Τούσης

Δημοσιεύτηκε σε: