Επιστολή -αίτημα για άμεση επαναλειτουργία των ΚΔΑΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΤΗΛ.2683360600/ 2683029177

EMAIL: kedhzh@gmail.com

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 25/05/2021

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4142

ΠΡΟΣ:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΚΕΔΕ

ΠΡΟΕΔΡΟ κ. Παπαστεργίου

Πρόεδρο Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής κ. Δανιηλίδη

Θέμα: Αίτημα για άμεση επαναλειτουργία των Κ.Δ.Α.Π.

Αξιότιμοι/ες

Δια της παρούσης θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία η οποία έχει προκληθεί στις οικογένειες και ιδιαίτερα στις μητέρες του Δήμου Ζηρού, που είναι ωφελούμενες του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και πιο συγκεκριμένα των Δομών Κ.Δ.Α.Π.. Ο λόγος δεν είναι άλλος από τη μη άρση -μέχρι αυτή τη στιγμή- της αναστολής λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, σε μία περίοδο που όλες οι άλλες δραστηριότητες (εκπαιδευτικές και αθλητικές) έχουν ανοίξει και λειτουργούν απρόσκοπτα και δια ζώσης, τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας. Επισημαίνουμε ότι σε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για όλους μας και κυρίως για τα παιδιά, ο ρόλος των ΚΔΑΠ (ιδιαίτερα των μικρών Δομών της Περιφέρειας, όπου οι ευκαιρίες οργανωμένων δραστηριοτήτων είναι λιγοστές) αποκτά βαρύνουσα σημασία, τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Είναι γενική η πεποίθηση η οποία συνάδει και με τις απόψεις των ειδικών ότι μόνο μέσω της κοινωνικοποίησης, του παιχνιδιού, της ψυχαγωγίας και γενικότερα της επιστροφής των παιδιών -στο μέτρο του δυνατού- στη φυσιολογική τους παιδική καθημερινότητα, θα υπάρξει επαναφορά στην κανονικότητα με τον μικρότερο δυνατό αρνητικό αντίκτυπο.

Για τους παραπάνω λόγους αιτούμαστε:

Την άμεση επαναλειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. Είμαστε ένας Δήμος όπου οι περισσότερες οικογένειες απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, επομένως την εποχή αυτή περισσότερο από κάθε άλλη, έχουν ανάγκη από την εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών για δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους (μακριά από τις οθόνες) εντός οργανωμένων χώρων πέραν του σχολικού ωραρίου, με την τήρηση φυσικά όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας (επαρκής αερισμός των χώρων, χρήση μασκών, απολυμάνσεις και φροντίδα για την καθαριότητα και υγιεινή των χώρων, ασηπτική προστασία, αποστάσεις κ.ά.) Η καθαριότητα των χώρων θα γίνεται από το προσωπικό καθαριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των δομών.

Επιπλέον αιτούμαστε πρόβλεψη για την πλήρη κάλυψη του λειτουργικού κόστους για το σχολικό έτος 2021-2022, ώστε σε περίπτωση επανάληψης των περυσινών δεδομένων για τα ΚΔΑΠ να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δομών μας για το νέο σχολικό έτος.

Όπως είχαμε υπογραμμίσει και σε σχετικό ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, (συνεδρίαση 16/12/2020, αριθμ. 208) το οποίο σας έχει αποσταλεί, τα Δημοτικά ΚΔΑΠ αποτελούν μία νευραλγική Δομή με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού, καλλιτεχνικής Παιδείας και γενικά δημιουργικής απασχόλησης σε παιδιά οικογενειών εργαζόμενων χαμηλόμισθων και αυτοαπασχολούμενων με χαμηλές απολαβές. Κατά συνέπεια στους ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, είναι επιτακτική η ανάγκη στήριξής τους, διότι ενισχύουν το κοινωνικό κράτος και στηρίζουν την πολλαπλά πληττόμενη τοπική κοινωνία.

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΎ

Δημοσιεύτηκε σε: