Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. την Τετάρτη 16 Ιουνίου και ώρα 19.00

Πρόσκληση