Αλλαγή ημερομηνίας της 9ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. – Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Ιουλίου και ώρα 7.00 μ.μ.

Πρόσκληση