Επείγουσα ανακοίνωση από το τμήμα Πολιτικής Προστασίας για τον καθαρισμό οικοπέδων ιδιωτών

Σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 26 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με την πυροσβεστική διάταξη, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων έχουν την υποχρέωση καθαρισμού τους.

Ο μη καθαρισμός των χώρων αυτών οδηγεί:

*Στην επιβολή προστίμου 0,50 ευρώ ανά τ.μ.

*Στη βεβαίωση δαπάνης καθαρισμού των οικοπέδων

* Στην άσκηση ποινικών κυρώσεων από την Πυρ/κή Αρχή για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Επειδή βρισκόμαστε στο μέσο της θερινής περιόδου με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς να είναι τεράστιος, καλούνται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, νομείς ή επικαρπωτές, οι οποίοι δεν έχουν καθαρίσει τα οικόπεδά τους να το πράξουν άμεσα.

Κάθε ολιγωρία είναι απειλή σε βάρος του περιβάλλοντος, της περιουσίας των συμπολιτών μας και μπορεί ανά πάσα στιγμή, ν’ αποβεί καταστροφική.

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ζηρού

Δημοσιεύτηκε σε: