Πρόσκληση σε συνεδρίαση -δια περιφοράς- της Οικ. Επιτροπής την Τρίτη 13 Ιουλίου και ώρα 10.00 π.μ.

Πρόσκληση