Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στη Φιλιππιάδα για τη στέγαση δημοτικών παρατάξεων

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Δημοσιεύτηκε σε: