Πρόσκληση σε συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Δ.Σ. την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 19.00

Πρόσκληση