“ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ –ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ”: Έως τις 3 Αυγούστου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων -δηλώσεων στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ο Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ζηρού ενημερώνει ότι η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής – δηλώσεων στο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2021-2022, η οποία άρχισε τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 θα διαρκέσει έως και την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021.

Ο Ο.Δ.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ καλεί όσοι επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ζηρού να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα έως και την Τρίτη 3 Αυγούστου του 2021.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι: α) Μητέρες βρεφών, προ -νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, β) Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία, γ) Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση, δ) Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία είναι ανάδοχοι γονείς, με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας όσα δικαιολογητικά απαιτηθούν, τα οποία θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf. Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο για να συμμετάσχει, θα πρέπει να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), να συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής”, στην εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων»).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν: α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή με εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης ή αυτοαπασχολούμενες β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δικαιούχοι της Δράσης οι συνταξιούχοι. Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους.

Αναλυτικά τα δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση αναφέρονται στην πρόσκληση, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Εκ του Ν.Π.Δ.Δ.

Δημοσιεύτηκε σε: