Διακήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ