Πρόσκληση σε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021 (ώρα 9.30 π.μ.)

Πρόσκληση