Έναρξη αιτήσεων Δ.Υ. & παράταση της πρόσκλησης προς δικαιούχους για υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της δράσης Τ«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ

Ε.Ε.Τ.Α.Α.

 

Με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούμενων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, περιόδου 2021-2022», παρατείνεται ως ακολούθως:

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής

έως 08/8/2021

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων

13/8/2021

Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων

14/8/2021 – 18/8/2021

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

20/8/2021

Δημοσιεύτηκε σε: