Ανακοίνωση για την πρόσληψη καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων του Δήμου Ζηρού για το διδακτικό έτος 2021-2022

Δελτίο-Ανακοίνωση

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ _ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ_ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ