Ανακοίνωση σχετικά με την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων του Δήμου Ζηρού για το διδακτικό έτος 2021-2022 καθώς και του πίνακα απορριπτέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Δημοσιεύτηκε σε: