Πρόσκληση των μελών της Οικ. Επιτροπής σε συνεδρίαση με φυσική παρουσία τη Δευτέρα 30 Αυγούστου και ώρα 10.00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ