Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Σειρά αποφάσεων για την εκτέλεση έργων στον Δήμο Ζηρού έλαβε η Οικονομική Επιτροπή κατά την τελευταία της συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία και με τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας, την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021.

ΘΕΜΑ

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

2

Κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών υποδομών και αναψυχής Φιλιππιάδας» , στην εταιρεία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά ποσού 199.752,00 ευρώ.

3

Έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού της Υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση Βιολογικού καθαρισμού για το έτος 2022» βάση του οποίου προκύπτει προσωρινός μειοδότης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο.Ε.

4

Αποφασίσθηκε επαναδημοπράτηση της Υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ζηρού 2021» προϋπολογισμού 33.700,00 ευρώ με Φ.Π.Α 24% στις 13 Σεπτεμβρίου 2021 .

5

Εγκρίθηκε παράταση του χρόνου περαίωσης, εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση γηπέδων ποδοσφαίρου Δ.Ε Φιλιππιάδας», το οποίο εκτελείται από την Κ/Ξ ΛΑΜΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΜΠΙΤΧΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΙΑ Ε.Ε, έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

6

Συστήθηκαν Επιτροπές Παραλαβής για τα έργα:

« Ύδρευση Τ. Κ. Πέτρας Δήμου Ζηρού και Τ. Κ. Στρογγυλής Δήμου Αρταίων».

« Υδροδότηση οικισμού Βούλιστας Τοπικής Κοινότητας Παναγιάς ».

« Επέκταση δικτύου αποχέτευσης στην Φιλιππιάδα ».

« Αποκατάσταση προβλημάτων υποδομών ομβρίων υδάτων στην Τοπική Κοινότητα Παπαδατών».

« Βελτίωση οδών πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Ζηρού».

7

Εγκρίθηκε τροποποίηση της μελέτης του έργου με τίτλο : « Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Θεσπρωτικού της Τ. Κ. Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού» με προσθαφερέσεις εργασιών με τη σύμφωνη γνώμη του ο Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων Περιφέρειας Ηπείρου.

8

Εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση όμβριων υδάτων Δ.Ε Θεσπρωτικού» προϋπολογισμού 4.487,44 € στην Επιχείρηση ΟΡΡΑΟΝ ΑΤΕ.

9

Εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Γοργομύλου» προϋπολογισμού 14.897,86 € στην Επιχείρηση Τάσιος Αναστάσιος.