Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου με χώρο πάρκινγκ στη Φιλιππιάδα

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη