Πρόσκληση σε συνεδρίαση -δια ζώσης- των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ.

Πρόσκληση